Thứ 6, 17/06/2022
 14:00 – 16:30
HỘI THẢO SẼ BẮT ĐẦU
 
 

VIDEO GIỚI THIỆU

Cravy Talks 2022 là chương trình kết hợp cả “lý thuyết”“thực tế” trên bệnh nhân nhiễm trùng bề mặt nhãn cầu.

Hội thảo tạo ra diễn đàn trao đổi giữa chuyên gia Kết Giác Mạc với 4 đầu cầu bệnh viện và đặc biệt là sự kết nối trực tuyến với bác sĩ nhãn khoa trên cả nước.

ĐẦU CẦU BỆNH VIỆN

Bệnh viện mắt tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu

Trung Tâm Mắt –
Bệnh viện Trung Ương Huế

Bệnh viện Mắt Hà Nội

Bệnh viện Mắt Hưng Yên

ĐẦU CẦU BỆNH VIỆN

Bệnh viện mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trung Tâm Mắt – Bệnh viện Trung Ương Huế

Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Bệnh viện Mắt Hà Nội

CHỦ TỌA & CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TỌA VÀ BÁO CÁO VIÊN
14:00 – 14:05 Phát biểu chào mừng Ông Nathan That Ton
Giám đốc điều hành – Santen Việt Nam
14:05 – 14:10 Phát biểu khai mạc TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh
LÝ THUYẾT
14:10 – 14:40 Một số kinh nghiệm trong chuẩn đoán và điều trị nhiễm trùng giác mạc PGS.TS.BS Lê Xuân Cung
14:40 – 15:10 Thảo luận Tất cả bác sĩ
THỰC HÀNH
15:10 – 16:10 Ca lâm sàng & Thảo luận PGS.TS.BS Lê Xuân Cung
16:10 – 16:30 Tổng kết & phát biểu bế mạc TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

THỜI GIAN
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
14:00 – 14:05

Phát biểu chào mừng
Ông Nathan That Ton
Giám đốc điều hành – Santen Việt Nam

14:05 – 14:10
Phát biểu khai mạc
TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh
14:10 – 14:40
Một số kinh nghiệm trong chuẩn đoán và điều trị nhiễm trùng giác mạc
PGS.TS.BS Lê Xuân Cung
14:40 – 15:10
Thảo luận
Tất cả bác sĩ
15:10 – 16:10
Ca lâm sàng & Thảo luận
PGS.TS.BS Lê Xuân Cung
16:10 – 16:30
Tổng kết & phát biểu bế mạc
TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh

LIÊN HỆ

BAN TỔ CHỨC

Đỗ Thị Ngân (MS)

0903 694 880

ngan.thi.do@santen.com

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Sáng

0388.985.721

contact@hoithaocravytalks.info

Video giới thiệu Chủ tọa và cố vấn Chương trình chi tiết Đăng ký tham gia